Blog

"Nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky". Táto stará antická múdrosť sa na Slovensku používa rovnako mylne ako fotografia v životopise. Málokto sa pri týchto slovách pozastaví a hlbšie sa zamyslí, čo tým chcel Hérakleitos vlastne povedať. Väčšina ľudí vysloví tieto slová ako príkaz. Dramatické upozornenie, že by sme sa do rovnakej situácie nemali...

Ako sa stať výnimočným lídrom a manažérom, alebo jednoducho povedané super šéfom? Náročná otázka, ale ak by som mal nájsť jednoduchú odpoveď, povedal by som, že treba cestovať. Samozrejme nie doslovne z mesta do mesta, či do blízkych a vzdialených krajín, aj keď takéto cestovanie je (nielen) pre super šéfov veľmi prospešné. Tak kam to teda treba...