Iný Uhol Pohľadu

"Ak nám niekto pomáha, neznamená to, že sme zlyhali. Znamená to, že v tom nie sme sami."

Iný uhol pohľadu je inšpirácia. Iný uhol pohľadu inšpiroval aj vznik tejto bezplatnej služby, ktorej primárnym cieľom je nezištne pomáhať. Pomáhať ľuďom, ktorí si chcú pomôcť a nevedia ako ďalej.

Služba Iný Uhol Pohľadu je priateľský a diskrétny rozhovor človeka s človekom.

Čo vám vie iný uhol pohľadu dať:

o Inšpiráciu

o Motiváciu

o Pozitívnu energiu

o Odstránenie stresu

o Sebavedomie

Témou rozhovoru môže byť akákoľvek životná situácia (či už súkromná, alebo pracovná), v ktorej už neviete ako ďalej. Ak si chcete pomôcť, rád vám pomôžem. Nezištne. Budem aktívne počúvať, pýtať sa a využijem všetky svoje získané vedomosti a praktické skúsenosti, aby som vám ukázal iný uhol pohľadu. Možno zistíte, že dvere, ktoré sa snažíte odomknúť, sú otvorené. Že situácia, ktorú považujete za náročnú, zlú, či nezvládnuteľnú, má jednoduché riešenia a dokonca aj na prvý pohľad neviditeľné pozitíva.

Stačí chcieť. A urobiť prvý krok.

Ak máte záujem o iný uhol pohľadu, stačí napísať krátku správu.


* Služba je bezplatná.

* Služba je v momentálnych podmienkach poskytovaná výlučne online formou.

* Služba je poskytovaná v pracovných dňoch. Maximálne 1 hodinu denne.

* Čas a forma online komunikácie sú individuálne a sú predmetom vzájomnej dohody.

* Akékoľvek všeobecné, osobné, alebo iné informácie v rámci služby Iný Uhol Pohľadu, sú 100% dôverné. Nie sú uchovávané, spracúvané, alebo poskytované tretím osobám.